Hafif çelik yapılarda ekonomik ve prefosyonel çözümler TOGİ’de

Neden hafif çelik?

Günümüzde, makine, bilgisayar sistem ve yazılımlarının gelișmesi ile birlikte hafif çelik sistemleri, geleneksel inșaat sistemlerinin yerine geçiyor…Hafif çelik sistemleri son kullanıcıya maliyet kontrolü, estetik, hız, güven ve ekonomi sunuyor.

Galvanizli özel çeliklerden meydana gelen  yapılar, yeni yüzyıl teknolojisiyle geleneksel inșaat teknolojilerine karșı rekabet etmeye bașlıyor.
Hafif çelik sistemler sayesinde son kullanıcılar kısa bir sürede șık, estetik, sağlam ve ekonomik binalarına kavușuyor. Enerji fiyatlarının yükseldiği günümüzde mükemmel izolasyonlu binalar sayesinde yakıt harcamaları yüzde elliden fazla düșüyor.
Depremlerin sık sık ortaya çıktığı günümüzde insanlar artık daha sağlam, daha hafif yapılarda kendilerini son derece güvenli hissediyor.
Çevreye duyarlı, betonun soğukluğundan uzaklașmak isteyenler hafif çelik yapı sistemlerini tercih ederek yüzde 50 geri dönüșümlü ve az enerji harcanan malzemelerle çevreye daha çok katkı sağlıyor, daha az ağacın kesilmesine sebep oluyor.

Hafif çelik sistem ișleyiși

Öncelikle bina yapılacak yerin bölgesine ve projesine göre sismik yükler, zemin etüdleri, kar yükü, rüzgar yükü, sabit ve hareketli yükler belirlenir. Bu değerlere ve yapının mimarisine göre uluslararası genel kabul görmüș statik hesaplamalar doğrultusunda ve CAD yazılmlarla (ProCAD, ProCAM, FrameWARE) statik proje ve malzeme kesitleri belirlenir.
Hazırlanan datalar bilgisayar kontrollü roll form makinasına yüklenir. ISO standartlarında özel olarak üretilen galvanizli rulo saclar roll form makinalarında kesintisiz olarak ișlenir.
İmalat esmasında montaj için gerekli olan tüm çökertmeler, cıvata ve vida yerleri, dikey ve çapraz geçiș delikleri ile elektrik ve su tesisatı servis delikleri sıfır hata ile imal edilir. Üretilen profiller üzerine proje adı, ilgili ünite numarası ve grup numarası basılır.
Hazırlanan profiller gerek fabrika ortamında gerekse șantiyede galvanizli vidalar ile birleștirilerek montaja hazır hale gelir. Tüm imalatlar bilgisayar kontrollü ve hassas olduğu için mükemmel terazi, gönye ve düzgünlük verir.
Binanın kurulacağı yerde mimari ve statik projeye göre zemine tespit edilerek bütün duvar, arakat döșeme, çatı makasları, çatı ve asma tavan panelleri vida, cıvata ve özel galvanizli bağlantı elemanları ile kısa bir sürede monte edilir. Daha sonra önceden belirlenen iç ve dıș kaplama malzemeleri ile kaplanır.

Hafif Çelikte hammadde kalitesi

Deprem kușağında bulunan ülkemizde son yașanan depremlerden sonra inșaat sandartları daha güvenli hale geldi. Deprem bölgeleri ve inșaat sınıflarına göre beton kalitesi, kiriș-kolon kesitleri ve kullanılan inșaat demiri belirlenen standartlar dahilinde olmak zorunda. Bunun gibi prefabrik sistemlerde yapı çeliği kullanılmak zorunda.

Yapı çeliği, görünüm itibarı ile piyasadaki galvaniz saclar gibi görünse de içerik olarak farklı bir yapıdadır. Yapı çeliğinin akme ve çekme mukavemeti ile sertlik derecesi yüksektir. Sözkonusu çelikte S320 (Erdemir Kalite no 1332) S350 (Erdemir Kalite no 1335) çelik malzeme kullanılmaktadır. Standart olarak kullandığım çinko kaplama kalınlığı ise 270 gr/metrekare olup normal galvaniz saclara göre yaklașık 3 kat daha fazla kaplamaya sahiptir.